News not found!

विशेष घडामोडी

पालकनीती खेळघरातील अपूर्णांक संकल्पना प्रशिक्षण शिबिराबद्दल ...

कृतीतून शिक्षण हा खेळघराचा आत्मा आहे.

दरवर्षी आमच्या पाच दिवसांच्या निवासी शिबिरात आम्ही वस्तू वापरून गणित संकल्पना शिकविण्याचे सत्र आयोजित करतो. ह्या सत्रामध्ये आमचा भर प्राथमिक गणिती क्रिया शिकविण्यावर असतो. पण वेळेअभावी आम्ही भागाकार, अपूर्णांक, भूमिती, बीजगणित अशा महत्त्वाच्या विषयांना हात घालू शकत नाही.
याबद्दलची लोकांची गरज लक्षात घेऊन आम्ही येत्या 30 जुलैला अपूर्णांक संकल्पना व त्यावरील क्रिया वस्तू व कृतीभाषेतून मुलांना कशा शिकवाव्यात याबद्दलची एक दिवसीय कार्यशाळा आयोजित केली आहे. त्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश करण्याचे ठरविले आहे.
१) अपूर्णांक संकल्पनेची ओळख
२) समच्छेद अपूर्णांक, सममूल्य अपूर्णांक, अपूर्णांकाचा लहानमोठेपणा
३) अपूर्णांकांची बेरीज, वजाबाकी
४) दशांश अपूर्णांक

अपूर्णांकाची सुरवात तिसरी चौथीतच होते पण अनेक मुलांना अपूर्णांक समजायला खूप अवघड जाते. म्हणून वरील सर्व संकल्पना शिकताना आपण कागदाच्या घड्या, नवनिर्मिती साहित्य आणि चौकटीच्या वह्याचा वापर करून ह्या संकल्पना समजून घेणार आहोत.

या शिबिरासाठी रू ८००/- असे शुल्क ठरवले आहे. ही कार्यशाळा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन, कर्वेरोड येथे सकाळी १० ते ६ या वेळेत होणार आहे.
आपल्याला या शिबिरात सहभाग घ्यायचा असेल तर आम्हाला १५ जुलैच्या आत कळवावे.

आपल्या प्रतिसादाची वाट पहात आहोत.
संपर्कासाठी फोन नंबर – 02025457328 / 9763704930

खेळघर कार्यकर्ते,

क्षणचित्रे

 • खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
  खेळघरातील वाचनजत्रेच्या निमित्त्यानं...
 • Science workshop.jan 2013
 • samvad gat march 2013
 • Gardening in Khelghar terrace,2012
 • Fairwel to Japanease guests,May 2012
 • Expasion KLhelghar 5 days workshop,Feb 2013
 • Bharat prakalp,guest lecture,March 2013
 • Diwali celebration Nov 2012
 • khelghar photo 2
  khelghar photo 2
  khelghar photo 2
  khelghar photo 2
  khelghar photo 2
 • Khelghar photo 1
  Khelghar photo 1
  Khelghar photo 1
  Khelghar photo 1
  Khelghar photo 1
  Khelghar photo 1
  Khelghar photo 1
 • डिसेंबर २००४
 • ऑगस्ट २०१०
 • ऑगस्ट २००८
 • एप्रिल २००३
 • एप्रिल २०१०
 • एप्रिल २००८
 • 20 Years cover