News not found!

शिक्षणाच्या अधिकारामुळे (RTE) आपल्या देशातील शिक्षण वास्तव खरोखरच सुधारेल का?

Comments

षिक्शनाचा हक्क कायदा

षिक्शनाचा हक्क कायदा राबविन्यासाठि शासकिय पातळिवर राज्यातील स्थितिला अनुसरुन काहि नियम तातडिने करावे लागतिल.

rte

RTE Act is very good but its process is very slow when they increases then good effects should be come.

ते अमलबजावनि कशि होते व कोन

ते अमलबजावनि कशि होते व कोन करते यवर ते अवलवबुन आसेल.

गप्पा संवाद किंवा चर्चा सुरु करण्यासाठी आपल्याला प्रथम रजिस्ट्रेशन करावे लागेल. रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर आपणास कन्फर्मेशन मेल येईल व आपणास लॉग इन करता येईल. येथे क्लिक करुन आपणास युजर रजिस्ट्रेशन कराता येईल.